Specialisten

Geplaatst op

‘But what kind of people work at Loo van Eck? Legal experts? Lawyers?’

Die vraag wordt mij tijdens het congres meerdere malen gesteld.

Vreemd?

Ja, wel als je weet dat er bij ons vooral veel communicatiewetenschappers en Neerlandici werken.

Maar vanuit buitenlands perspectief is het niet vreemd.

In veel landen waar aan heldere teksten wordt gewerkt, wordt dit niet gedaan door taalspecialisten of communicatieprofessionals. Het zijn meestal inhoudelijke specialisten die zich hebben bekwaamd in het schrijven.

Eerder noemde ik al Joe Kimble, de Amerikaanse professor die aan een rechtenfaculteit wetten herschrijf. Maar ook sprak ik veel ‘technical writers’. Mensen die vanuit een technische functie (in de IT of Engineering) handleidingen en andere teksten schrijven.

Het is voor hen nieuw dat er ook specialisten op taal- en schrijfgebied zijn die voor dit vak hebben doorgeleerd. En die – daarvan ben ik overtuigd – dit vak ook vaak beter kunnen dan ingewijde vakspecialisten.